1. Zalecenia dotyczące przewozu zwierząt i przygotowania ich do podróży.

1) Certyfikowany transporter:
Nasza firma zapewnia profesjonalne transportery do przewozu zwierząt. Transportery są bezpieczne, posiadają certyfikat IATA, materiał, z którego wykonane są transportery jest wytrzymały i łatwy do utrzymania czystości. Nasze transportery po każdym użyciu są dokładnie myte i poddawane dezynfekcji zgodnie z zaleceniami PIW. Aby transporter był dla czworonoga miejscem, w którym bezpiecznie i wygodnie dotrze do miejsca docelowego potrzebna jest Państwa pomoc we właściwym doborze transportera, dlatego też bardzo prosimy o dokonanie właściwego pomiaru pupila, gdyż zarówno zbyt mały jak i zbyt duży transporter może wpływać na komfort i bezpieczeństwo czworonoga. Zbyt mały uczyni podróż pozbawioną komfortu, natomiast zbyt duży może stanowić zagrożenie.
Aby właściwie dobrać transporter dla zwierzęcia prosimy Państwa o 4 wymiary:
1– długość zwierzęcia od czubka nosa do nasady ogona;
2– wysokość zwierzęcia od kłębu do podłoża;
3– wysokość zwierzęcia stojącego swobodnie, mierzona od ziemi do czubka głowy.
4– szerokość zwierzęcia w najszerszym punkcie;
Bardzo prosimy o wykonanie pomiaru i przedstawienie go podczas rezerwacji.

2) Planowanie podróży– Należy pamiętać, że w różnych krajach są różne regulacje prawne dotyczące przewozu zwierząt, dlatego wcześniejsze rozpoczęcie planowania podróży jest o tyle istotne, gdyż pozwoli ono na zapoznanie się z wymaganiami i procedurą importu zwierząt do danego kraju; również pozwoli ono zarezerwować termin wyjazdu;

3) Przygotowanie dokumentów – Aby zwierzę mogło podróżować po Unii Europejskiej, a także poza nią musi mieć niezbędne szczepienia i dokumenty, które umożliwią rozpoczęcie podróży. Nasza firma pomaga w przygotowaniu stosownych dokumentów, więc jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości można zapoznać się z Ogólnymi zasadami przemieszczania zwierząt towarzyszących po terytorium UE lub skontaktować się z nami.

4) Zwierzę przygotowywane do transportu musi być zdrowe i nadające się do podróży – zgodnie z wymogami zwierzę nie może podróżować jeżeli jest chore lub jego stan zdrowia wskazuje, że nie nadaje się do podróży. Ostatecznie o tym, czy zwierzę może podróżować decyduje lekarz weterynarii. Potwierdzeniem zdolności do podróży jest wpis lekarza weterynarii w paszporcie-Badanie Kliniczne- lub wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia psa.
5) Karmienie przed i podczas podróży. Zwierzę powinno otrzymać posiłek 2 godziny przed wyjazdem. Podczas transportu nasza firma zapewnia stały dostęp do świeżej wody, zapewniamy postoje co około 4-5 godzin podczas których zwierzęta są pielęgnowane, wyprowadzane i przy dłuższym transporcie karmione. Bardzo prosimy przygotować odpowiednią ilość karmy dla psa, która opisana jest w sposób wyraźny danymi zwierzęcia.

6) Dodatkowe udogodnienia, aby zminimalizować stres. Aby zminimalizować stres podczas transportu można zaopatrzyć zwierzę w przedmiot lub kocyk z zapachem z domu.

7) Zapewnienie odpowiedniej ilości ruchu. Wiele zwierząt ma problem załatwienia się w podróży z powodu stresu, czasem musi minąć długi czas zanim zwierzę się załatwi, więc dobrze jest, aby w warunkach domowych przed samym wyjazdem miało taką możliwość. Możliwość wybiegania się przed podróżą jest wskazane i pożądne. My zapewniamy podczas transportu postoje co 4- 5 godzin, na których zwierzęta są wyprowadzane, a także karmione.

8) Przyzwyczajanie zwierzęcia do podróży szczególnie dla szczeniąt i kociąt jest to czasem pierwsza podróż samochodem w życiu. Jest to przyczyna dodatkowego stresu, nie dość, że z kimś obcym to jeszcze pierwszy raz "czymś takim dziwnym"; dlatego tak ważne jest, aby zwierzę wiedziało co to jest jazda samochodem i kojarzyło to z czymś przyjemnym; gdy zwierzę ma szanse już podróżować takim środkiem transportu hodowca czy właściciel wie, czy ma ono chorobę lokomocyjną; dzięki temu można zapobiec podczas podróży dodatkowym negatywnym przeżyciom.
2. ZASADY PRZEWOŻENIA ZWIERZĄT PO UE
OGÓLNE ZASADY PRZEMIESZCZANIA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PO TERYTORIUM UE (OBOWIĄZUJE OD DNIA 29 GRUDNIA 2014 R.)
1) ZWIERZĘTA muszą być zidentyfikowane za pomocą TRANSPONDERA lub za pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r. TRANSPONDER oznacza, przeznaczone wyłącznie do odczytu pasywne urządzenie identyfikujące wykorzystujące określoną częstotliwość radiową (»mikroczip«): (zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003) zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B, możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785. Tatuaże (wyraźnie czytelne) były metodą identyfikacji zwierząt (do celów przemieszczania w UE) stosowaną do dnia 3 lipca 2011 r. Zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed ww. datą, mogą być w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne z przepisami rozporządzenia, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r. W przypadku gdy transponder, nie spełnia wymogów technicznych określonych w załączniku II, właściciel lub osoba upoważniona zapewnia środki niezbędne do odczytu tego transpondera w czasie każdej weryfikacji oznakowania, a także kontroli tożsamości. (zgodnie z art.17 Rozporządzenia nr 576/2013)
2)ZWIERZĘTA muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

UWAGA! POLSKIE PRZEPISY NIE ZEZWALAJĄ NA WWÓZ NA TERYTORIUM POLSKI MŁODYCH PSÓW, KOTÓW I FRETEK BEZ WAŻNEGO SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE.

3) ZWIERZĘTA muszą być zaopatrzone w PASZPORT , przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

4) W przypadku podróży na terytorium następujących krajów trzeba spełnić dodatkowe wymogi: WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA, FINLANDIA, MALTA U psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych państw członkowskich. (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów).

5) W przypadku przemieszczania zwierząt w liczbie 5 lub więcej sztuk (z odstępstwami - poniżej)- maksymalna liczba zwierząt domowych, która może towarzyszyć właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas jednorazowego przemieszczania o charakterze niehandlowym lub w przypadku przemieszczania zwierząt w celach komercyjnych– dodatkowo zwierzętom winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii. Więcej na ten temat w: ZASADY-HANDLU-PSY-KOTY-FRETKI na stronie PIW lub na naszej stronie: Transport zwierząt do Wielkiej Brytanii dodatkowe regulacje
Na zasadzie odstępstwa od wymogu dot. maksymalnej liczby psów, kotów, fretek, liczba zwierząt może przekraczać pięć, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
• przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych odbywa się w celu uczestnictwa w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach związanych z takimi wydarzeniami;
• właściciel lub osoba upoważniona przedstawią dowody na piśmie, że dane zwierzęta domowe zostały zarejestrowane jako uczestniczące w wydarzeniu, o którym mowa w lit. a), lub w stowarzyszeniu, które organizuje takie wydarzenia;
• wiek zwierząt domowych wynosi ponad sześć miesięcy.

6. PONADTO, W NIEKTÓRYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH, ABY WWÓZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH BYŁ MOŻLIWY - MOGĄ ZOSTAĆ OKREŚLONE DODATKOWE WYMOGI
– z tabelą można zapoznać się na stronie GŁÓWNEGO INSPEKTORA WETERYNARII lub skontaktować się z nami. UWAGA! Przed wyjazdem należy upewnić się czy poniższe informacje nie zostały zaktualizowane (wiele z nich pochodzi ze stron internetowych władz weterynaryjnych kraju docelowego), a dodatkowe wymagania dotyczące przemieszczania zwierząt nie zostały zmienione. Informacje te stanową jedynie poglądowe uzupełnienie do ogólnie obowiązujących w UE przepisów, w związku z czym Główny Inspektorat Weterynarii nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy są one już nieaktualne. Na poniżej wskazanych linkach do stron internetowych znajdują się również dane kontaktowe i w przypadku wątpliwości dotyczących wymogów weterynaryjnych w poszczególnych państwach można zwrócić się z zapytaniem bezpośrednio pod adres e-mail wskazany na poniższych stronach. „Przemieszczanie o charakterze niehandlowym” oznacza każde przemieszczanie, którego celem nie jest sprzedaż ani przeniesienie własności zwierzęcia domowego;
„zwierzę domowe” oznacza zwierzę należące do gatunku : Psy (Canis lupus familiaris) Koty (Felis silvestris catus) Fretki (Mustela putorius furo)


Transport zwierząt do Wielkiej Brytanii dodatkowe regulacje